bartox

11 tekstów – auto­rem jest bar­tox.

Człowiek stworzo­ny by kochać, zat­ra­cony w niena­wiści cel w ra­nieniu obiera. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lutego 2010, 00:02

Wy­bacz mi! Błądzę żyjąc na­dal w tej iluzji... 

myśl • 26 lutego 2010, 21:57

Człowiek mający chleb ma wiele prob­lemów, człowiek nie mający chle­ba ma tyl­ko jeden... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 20 lutego 2010, 22:45

Więzi społeczne? przy­jaźnie? To ja­kaś ściema, są w Boże Na­rodze­nie, Wiel­ka­noc, później ich nie ma. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 lutego 2010, 17:11

Kiedy dam so­bie już spokój z Twoją osobą, Ty na no­wo roz­pa­lasz we mnie płomień nadziei... kiedyś w końcu ta świeca się wypali. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 lutego 2010, 18:29

Jes­tem swoją bab­cią niepoz­wa­lającą zmy­wać naczyń w czer­wo­nej misce.

Jes­tem swoim dziad­kiem, który zaw­sze pod­ci­nał gałąź, na której siedzi.

Jes­tem swoją bab­cią, która oca­liła rodzinę przed sta­nem wojennym.

Jes­tem swoim wuj­kiem, który zna każde­go, tylko [...] — czytaj całość

myśl • 15 lutego 2010, 21:50

Ja­ka jest doz­wo­lona ab­sen­cja w Twoim milczeniu? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 lutego 2010, 18:56

W fer­worze miłości za­pomi­namy o codzienności. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 lutego 2010, 18:59

Ja do ciebie z ser­cem na dłoni a ty z kałem na podeszwie! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 lutego 2010, 23:28

5. Nie za­bijaj* **


*wyjątek euta­naz­ja

**wyjątek aborcja 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 lutego 2010, 14:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność